Úvodní stránka

Hlavní stránka je ve většině případů první místo, kam kdokoliv, kdo se bude snažit o vašem oddíle zjistit více informací, přijde. Vytváří tzv. první dojem. Jako taková by měla i vypadat. Snažte se, aby homepage odpovídala na otázky kdo jsme, co jsme, pro koho jsme, kde působíme, kdy se scházíme a co děláme. Neuškodí pár atraktivních fotografií, ani stručná odpověď na otázku: Proč skauting?

Všechny základní otázky by měly být alespoň stručně zodpovězeny v jednom nebo v prvních dvou odstavcích. Pamatujte, že se k těmto otázkám můžete vrátit i jinde na webu. Berte to tak, že na hlavní stránku přijde každý, kdo se s oddílem chce třeba i jen letmo seznámit, a neměli bychom ho nutit číst nějak moc textu. Pokud bude někoho zajímat více informací, klikne si o ně.

Neuškodí mít hned na homepage základní a nejdůležitější info. Pro koho je oddíl, kdy má schůzky a nějaký hlavní kontakt. Buď přímo v textu, nebo v postranním panelu.